Dyson Vassilias
София, България
19/07/2024

Проверка на гражданска отговорност – онлайн

Застраховка Гражданска отговорност (ГО на автомобилистите) е задължителна застраховка за всички собственици на МПС в България и Европа. Тя покрива евентуални разходи, които възникват при причинено от застрахованото лице ПТП.

Валидност на застраховка ГО може да проверите в реално време

на сайта INSURANCE BG

проверка Гражданска отговорност онлайн

Гражданската отговорност (ГО) е задължителна застраховка за всички собственици на моторни превозни средства в България. Тя покрива разходите, които възникват при причинено от застрахованото лице ПТП, в което са пострадали трети лица.

За да се направи проверка дали е валидна застраховката ГО, може да се използва онлайн услугата на Гаранционния фонд. Тази услуга е безплатна и достъпна отвсякъде, където има достъп до интернет. Процесът по проверката на ГО (гражданска отговорност) онлайн позволява на шофьорите да бъдат сигурни, че техните автомобили са правилно застраховани и че те са съобразени с изискванията на законодателството.

Ето стъпките, които трябва да се следват, за да се провери застраховката ГО онлайн:

Отива се в на уебсайта на Гаранционен фонд: https://www.guaranteefund.org/

  1. Кликва се върху бутона „Проверка на застраховка“.
  2. В полето „Регистрационен номер“ се въвежда регистрационният номер на автомобила си.
  3. Кликва се върху „Провери“.

В рамките на няколко секунди се предоставя информация за застраховката ГО, включително:

Ако не се знае регистрационният номер на автомобила си, той може да бъде намерен в свидетелството за регистрация на МПС. При несигурност как да се направи проверката на застраховката ГО онлайн, шофьорът може да се обърне към застрахователната компания.

Ето някои от предимствата на използването на онлайн услугата за проверка на ГО:

Удобство: Може да се използва услугата от всяко място, където има достъп до интернет. Потребителите могат да извършват проверката по всяко време, когато те са на това настроение, докато са в движение или извършват други задачи, или когато им е необходимо за конкретна ситуация.

Бързина: Може да се получите резултата от проверката за няколко секунди.

Безплатно: Услугата е безплатна.

След като се провери застраховката ГО онлайн, е важно да се провери, че тя е валидна и покрива необходимите рискове. Ако застраховката е изтекла или не покрива необходимите рискове, трябва да се сключи нова застраховка. 

В крайна сметка, онлайн проверката на ГО е важен инструмент за сигурност и съответствие с правилата за управление на всички моторни превозни средства. Тя позволява на потребителите да бъдат информирани за статуса на техните застраховки и да се уверят, че те са защитени в случай на нещастие или инцидент на пътя.