Dyson Vassilias
София, България
19/07/2024

Колко е глобата за шофиране без гражданска отговорност

Колко е глобата за шофиране без гражданска отговорност (ГО)

Колко е глобата за шофиране без гражданска отговорност

На територията на Република България шофирането без валидна гражданска отговорност (ГО) е нарушение на закона. Глобата за това нарушение се определя от съда и може да варира в зависимост от обстоятелствата на случая.

През последните години са въведени по-строги наказания за нарушения на пътното движение в България. За конкретна и актуална информация относно глобите и наказанията за шофиране без ГО, съветваме да проверите последната версия на Закона за движение по пътищата (ЗДП) или да се консултирате с органите за пътна полиция.

Защо не трябва да се кара без застраховка гражданска отговорност?

Шофирането без застраховка за гражданска отговорност (ГО) представлява сериозен правен и финансов риск. В много страни, включително и в Република България, притежаването на валидна ГО застраховка е задължително. И шофьорите, които нарушават това изискване, могат да се изправят пред различни проблеми:

  1. Юридически санкции: Шофирането без ГО е нарушение на закона и може да доведе до правни преследвания. В случай на пътно произшествие, виновният без застраховка може да поеме отговорността за причинените щети, включително за лични пострадали, чужди автомобили и имущество.
  2. Финансови последици: Ако шофьор, причинил пътно произшествие, няма ГО, той може да бъде принуден да поеме цялата финансова отговорност за причинените щети. Това може включват лекарски разходи, ремонт на автомобили. И компенсации за телесни или материални вреди.
  3. Отнемане на права и други наказания: Шофирането без ГО може да доведе до отнемане на шофьорска книжка, глоби и други наказания. Тези санкции могат да се отразят и върху бъдещето участие на лицето в пътното движение.
  4. Иск от застрахователи: В някои случаи, когато водачът причини щети, неговите застрахователи могат да се откажат от покриването на щетите. Тъй като нарушението на задължението за ГО може да наруши договора за застраховка.

В крайна сметка, шофирането без застраховка за гражданска отговорност представлява сериозен риск за самия водач и за другите участници в пътното движение. За да се избегнат неприятности, е важно да се спазват всички правила и изисквания, включително и тези, свързани с ГО застраховка.

За проверка на валидна застраховка ГО, вижте на сайта на insurance.bg