Dyson Vassilias
София, България
21/04/2024

Проверка на ГО – онлайн

Проверка на ГО - онлайн

Проверка на ГО (гражданска отговорност) – онлайн

Гражданската отговорност (ГО) е задължителна застраховка за всички собственици на моторни превозни средства в България. Тя покрива разходите, които възникват при причинено от застрахованото лице ПТП, в което са пострадали трети лица.

Валидност на застраховка ГО може да проверите в реално време на сайта INSURANCE BG в секция Проверка ГО.

За да се направи проверка дали е валидна застраховката ГО, може да се използва онлайн услугата на Гаранционния фонд. Тази услуга е безплатна и достъпна отвсякъде, където има достъп до интернет. Процесът по проверката на ГО (гражданска отговорност) онлайн позволява на шофьорите да бъдат сигурни, че техните автомобили са правилно застраховани и че те са съобразени с изискванията на законодателството.

Ето стъпките, които трябва да се следват, за да се провери застраховката ГО онлайн:

Отива се в на уебсайта на Гаранционен фонд: https://www.guaranteefund.org/

  1. Натиска се върху бутона „Проверка на застраховка“.
  2. В полето „Регистрационен номер“ се въвежда регистрационният номер на автомобила си.
  3. Кликва се върху „Провери“.

В реално време се предоставя информация за застраховката ГО, включително:

  • Към коя застрахователна компания е сключена полицата;
  • Дата на валидност;
  • Сумата на покритието;
  • Дали застраховката е активна или анулирана.

Ако не се знае регистрационният номер на автомобила си, той може да бъде намерен в свидетелството за регистрация на МПС. При несигурност как да се направи проверката на застраховката гражданска отговорност онлайн, шофьорът може да се обърне към брокера си.

Предимствата на използването на онлайн услугата за проверка на ГО:

Лесно: Може да се използва услугата от всяко място и на всички мобилни устройства. Потребителите могат да извършват проверката по всяко време, когато те са на това настроение, докато са в движение или извършват други задачи, или когато им е необходимо за конкретна ситуация.

В реално време: Може да се получите резултата от проверката за няколко секунди.

Без такса: Услугата е безплатна.

Валидност на застраховката ГО може да се провери и на сайта INSURANCE BG в секция Проверка ГО.